Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину