Годишњи план рада установе за школску 2023/24. годину