Категорија: Јавне набавке

08
мар

Јавна набавка број 26/2024 – услуге – Екскурзија – излет за децу предшколског узраста

Преузмите: Општи подаци о јавној набавци Упутство понуђачима како да сачине понуду Техничка спецификација Референтна листа – списак пружених услуга Образац понуде Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац изјаве извођача о испуњавању услова из чл. 111. – 117. Закона Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 111. – 117. Закона […]

24
мар

Јавна набавка број 5/2023 – услуге – Екскурзије, излети и настава у природи

Преузмите: Позив за подношење понуда Општи подаци о јавној набавци Упутство понуђачима како да сачине понуду Техничка спецификација Референтна листа – списак пружених услуга Образац понуде Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 111. – 117. Закона Модел уговора

11
нов

Јавна набавка – намирнице за припремање хране

Преузмите: Критеријуми за доделу уговора: месо Критеријуми за доделу уговора: пилеће месо Критеријуми за доделу уговора: прерађевине од меса Критеријуми за доделу уговора: млеко и млечни производи Критеријуми за доделу уговора: хлеб Критеријуми за доделу уговора: остале намирнице Одлука о додели уговора