Јавна набавка број 5/2023 – услуге – Екскурзије, излети и настава у природи