Аутор: ivan

30
мај

Другаријада

Прилика да се деца из различитих средина међусобно упознају, друже, заједно истражују . . . Обогаћивање постојећих и стицање нових знања о широј друштвеној и природној средини наше заједнице.
14
мај

Игра

Игра је посебан и важан део учења. Дете кроз игру испробава, обрађује и усваја способности и вештине за свет око себе.