Другаријада

30
мај

Прилика да се деца из различитих средина међусобно упознају, друже, заједно истражују . . .
Обогаћивање постојећих и стицање нових знања о широј друштвеној и природној средини наше заједнице.