Контакт

Не оклевајте да нас контактирате!

Телефон & Факс

037 826 527

Адреса

Предшколска установа “Пахуљице”,
ул. Јосифа Панчића бб
37220 Брус

E-mail адреса

pahuljice@beotel.net

ПИБ & Матични број

ПИБ: 101142236

Матични број: 7262396