Јавне набавке

Преузмите следећа документа: Јавни позив Општи подаци о предмету набавке Подаци о предмету набавке Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке Упутство понуђачима како да сачине понуду Критеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке Критеријуми за квалитативни избор привредног […]
Преузмите следећа документа: Обавештење о закљученом уговору за партију 1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 Обавештење о закљученом уговору за партију 4 Обавештење о закљученом уговору за партију 5 Обавештење о […]
Преузмите следећа документа: Одлука о додели уговора за партију 1 Одлука о додели уговора за партију 2 Одлука о додели уговора за партију 3 Одлука о додели уговора за партију 4 Одлука о додели уговора за партију 5 Одлука о […]