Историјат

Добро дошли!

На подручју општине Брус изграђен је Дечји вртић 1978. године, капацитета 178 детета узраста од девет месеци до поласка у школу..

У МЗ Блажево изграђен је вртић 1985. године, капацитета 48 деце. Због веома малог броја деце након годину дана рада је затворен. Објекат је преуређен за колективно организовање зимовања, летовања, школе у природи деце узраста до 10 година. Међутим, као такав не задовољава стандарде прописане за такав вид рада са децом.

Сеоска подручја

У сеоским срединама (у школским просторима, становима при амбулантама, месним заједницама), у прилагођеним просторијама постоје групе деце припремног програма.

У групама на сеоском подручју уписана су и млађа деца (узраста два – три годишта пред полазак у школу) због ефикасности у раду и пружању помоћи деци која су просторно удаљена и по неколико километара, па им је ово једини начин комуницирања са другом децом.