Обавештење за родитеље деце предшколског узраста која похађају ПУ“Пахуљице“

Поштовани родитељи,

-У складу са одлуком Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања, од 16.03.2020.године Предшколска установа „Пахуљице“ неће вршити пријем деце.

-Родитељи неће имати задужење за трошкове боравка детета у вртићу за период од 16.03.2020. године до укидања забране рада предшколских установа на територији Републике Србије.

-Предстојећи упис деце у ПУ“Пахуљице“ вршиће се:

– електронским путем  од 1.04.2020.године до 22.05.2020. године о чему ће родитељи бити обавештавани путем сајта Установе и путем медија,

-лично у предшколској установи, по престанку ванредног стања у Републици Србији.

-За додатне информације можете се обратити на мејл: pahuljice@beotel.net или на број телефона: 064/6434-222 од 10 до 14 часова сваког радног дана.

– О свим променама бићете благовремено обавештени путем медија и сајта:  www.vrticbrus.edu.rs