Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети захтеви за пријем деце за школску/радну 2019/20. годину