Категорија: Новости

08
мар

Јавна набавка број 26/2024 – услуге – Екскурзија – излет за децу предшколског узраста

Преузмите: Општи подаци о јавној набавци Упутство понуђачима како да сачине понуду Техничка спецификација Референтна листа – списак пружених услуга Образац понуде Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац изјаве извођача о испуњавању услова из чл. 111. – 117. Закона Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 111. – 117. Закона […]

06
мар

Посета министарке

Министарка Дарија Кисић посетила је данас општину Брус и ПУ „Пахуљице“, за које је Министарство за бригу о породици и демографију издвојило средства за изградњу игралишта у нашем вртићу. Игралиште је деци донело много лепих тренутака, уживају у игри и дружењу, а после вртића су место сусрета деце и родитеља