Author: toshev7756

06
Apr

,,Пахуљице” у Средњој школи Брус

Предшколска група  је 06.04.2023. године посетила  Средњу школу Брус. У посети је било двадесетчетворо деце у пратњи васпитача Гордане Цинцаревић и Катарине Раденковић, са циљем да се упознају са школом [...]
24
Mar

Јавна набавка број 5/2023 – услуге – Екскурзије, излети и настава у природи

Преузмите: Позив за подношење понуда Општи подаци о јавној набавци Упутство понуђачима како да сачине понуду Техничка спецификација Референтна листа – списак пружених услуга Образац понуде Образац структуре цене са […]