Игра

14
May

Игра је посебан и важан део учења. Дете кроз игру испробава, обрађује и усваја способности и вештине за свет око себе.