Радионица “Самовредновање – зашто је важно?”

23
Nov

Самовредновање је препознато као један од најважнијих механизама за обезбеђивање и унапређење квалитета рада установе, а све у циљу постизања добробити деце