Радионица „Самовредновање – зашто је важно?“

23
нов

Самовредновање је препознато као један од најважнијих механизама за обезбеђивање и унапређење квалитета рада установе, а све у циљу постизања добробити деце