Недеља толеранције – Музички дан “Лепота је у различитостима”