Недеља толеранције – Музички дан „Лепота је у различитостима“